Image

Інформація для споживачів природного газу

 
Перелік усіх нормативно-правових актів, документів та договорів, на базі яких OSTPOWERINDUSTRY може надавати свої послуги споживачам природного газу

Ціна на газ

Ціна природного газу на квітень 2024 р. для не побутових споживачів
до 16000,00  гривень з ПДВ  за тисячу метрів кубічних.

Документи для поставок

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКИМИ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ТА СПОЖИВАЧЕМ

Правила постачання природного газу
Затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року No2496, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за No1382/27827
Кодекс газорозподільних систем
Затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року No2494, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за No1379/27824.
Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. No792
ПОРЯДОК забезпечення споживачів природним газом
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. No1729 «Про забезпечення споживачів природним газом»
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. No1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення»
Кодекс газотранспортної системи
Затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року N 2493, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за No1378/27823.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від від 19 жовтня 2018 р. № 867  «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу ».
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. No217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки».

Корисні ресурси

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки природного газу або в зв'язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неврегулювання спору чи розбіжностей шляхом переговорів, Споживач вправі звернутись до Постачальника за адресою, розміщеною на цьому сайті, з претензією, скаргою, пропозицією.
Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до відповідного суду України.
Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку. 
Контактні особи
Остапчук Павло Іванович тел  +38 067 208 11 77
Беринець Надія Андріївна тел +38 067 658 78 53